De Y-factor zet projecten op en werkt op aanvraag met anderen samen.
Een wetenschappelijk - of een maatschappelijk project, een kunstinstallatie of een hub.
Projecten die er toe doen.

De Y-factor boort op inhoud inspiratie aan, geeft richting en betrekt anderen bij het initiatief.

Projecten

De Y-factor werkt graag samen met heel verschillende mensen, beleidsmakers, goede doelen, actie organisaties, boeren, ondernemers en onderzoekers aan maatschappelijke en creatieve projecten. 
Om een idee te geven:

  1. Meetingdesigner/Communitybuilder bij Dutch Design Foundation/ Embassy of Food 2024.
  2. Impactmaker bij het Expertisenetwerk Systemisch Co-Design. In de eerste helft van 2023 ondersteunde de Y-factor het net opgerichte netwerk van 5 hogescholen met de positionering, samenwerking met andere platforms en met meetingdesign / de ESCalators.
  3. Een jaar vrijwilligerswerk om de unieke herberg/home at the end of the world/plek voor makers, doeners en denkers ‘Wongema’ – weer nieuw leven in te blazen. Eindeloos op en neer naar NW-Groningen, vlakbij de waddendijk, waar je weids kunt uitzien. Met Wilbert van de Kamp, Astrid en Sandra van Kampen hebben we het weer op  poten gezet. Duurzaam ditmaal (oa groenten uit de streek, biobier, limonade van de Roze Bunker en zeewier bitterballen) en als collectief. Wilbert runt het nu verder.
  4. Opzetten Vernieuwersnetwerk Natuurlijke reststromen Zuid-Holland. Zie het nieuwsbericht op deze site. Het was een uitdaging om een netwerk online te starten en in corona tijd samenwerkingsprojecten te initieren. We zijn er erg druk mee geweest. Uiteindelijk is een breed gedragen en zeer nuttig netwerk ontstaan.
  5. Opzetten, programmeren en presenteren van een reeks bijeenkomsten over de toekomst van de stadslandbouw en het stimuleren van korte ketens. “De Schaal van K

Logo-nav2ampen’ en de Y-factor gingen samen vol aan de bak om via een reeks (online) bijeenkomsten voor het Kennisnetwerk Stadslandbouw Nederland (en Vlaanderen) een ‘Agenda voor de stadslandbouw 2020-2024’ op te stellen. Live en online zetten we vol in op actuele en relevante inhoud, veel ruimte voor zinvolle interactie en kunst. Zo proberen we de transitie naar voedsel van dichtbij te versnellen. Er haakten al snel tientallen organisaties uit NL en België aan en er ontstonden vele nieuwe netwerken.

3. Opzetten, programmeren en presenteren interactieve meetings  bij ACCEZ, kenniscentrum voor circulaire economie in Zuid-Holland. In 2019 en 2020 adviseerde de Y-factor het team van ACCEZ . Spice it up! Ik programmeerde voor hen een reeks interactieve (live en online) kennisbijeenkomsten, telkens rond een ander thema. Met wetenschappers, beleidsmakers, bewoners en ondernemers.

 

4. Opzetten en modereren expertmeeting ‘Juridische knelpunten bij duurzame landbouw & voedselproductie’. In overleg met tal van partijen (provincprovincie_zuid-hollandie, milieudiensten, ministeries, ondernemers) organiseerde ik in opdracht van de Provincie Zuid-Holland een expertmeeting waarin we met een stel gespecialiseerde juristen bekijken hoe we de knelpunten die ondernemers ervaren als ze nieuwe, circulaire of duurzame productiemethoden willen toepassen. Nieuwe vormen van compost, vervoer van bio-olie, hergebruik van stoffen etcetera stokt vaak op wetgeving en gebrek aan beleidsregels, die uit de aard der zaak altijd zijn geschreven op de bestaande productiemethoden. Hoe kun je daar een juridische mouw aan passen, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen?

5. Modereren bijeenkomsten van onderzoeksgroepen: inmiddels wordt de Y-factor vaker gevraagd een bijeenkomst van (multidisciplinaire) onderzoeksgroepen te modereren. Mooi werk, omdat de werkvormen voldoende moeten ondersteunen om tot nieuwe en zinvollerebo-ucwosl-logo discussie te leiden, maar niet de inhoud dwars moeten zitten. Maatwerk. Als het lukt, durven de deskundigen zich minder te verschansen achter hun berg kennis en ontstaat ruimte om interessante samenwerking te verkennen. Of om gezamenlijk te bespreken welke nieuwe onderzoekslijnen interessant zijn, ook als dat betekent dat nieuwe kennis, vaardigheden of netwerk aangeboord moeten worden. Ik vind het erg interessant om te zien welke mix voor welke groep werkt en om dat goed te begeleiden.

6. Kickoff Nationale Wetenschapsagenda. Tal van maatschappelijk relevante onderzoeksonderwerpen staan in de Nationale wetenschapsagenda. Rond elk thema is de bedoeling dat maatschappelijke organisaties, bedrijven en onderzoekers gezamenlijk projecten opzetten. Maar hoe doe je dat? Ik werd door collega Julogo_headerdith de Bruin gevraagd als co-trainer voor een tweedaagse kickoff van het thema Recycling van plastics. Twee dagen om eigen belangen te overstijgen en samen te werken aan een maatschappelijk probleem. Tot mijn grote genoegen is mijn themagroep uitgegroeid tot een ambitieus samenwerkingsproject.

 

7. VOER. 22140759_1640040569359627_8496366644852433186_nde Y-factor ging in 2016, 2017 en 2018 op pad met ‘De Schaal van Kampen’ in een stoere bus door Nederland. Voor VOER bezochten en interviewden we producenten, beleidsmakers en consumenten die zich inzetten voor een duurzame voedselketen en spraken we met transitiedeskundigen. Voor een groeiende schare geïnteresseerden maken we onderweg satirische filmpjes en opruiende blogjes. In het najaar van 2017 organiseerden we alvast twee inhoudelijke VOER-café’s. En daarna publiceerden we het bijbehorende boek: ‘VOER – vaart maken met de voedseltransitie’, dat we vervolgens op een aantal meeting in Nederland bespraken.

8. Ik ontwikkelde samen met een redactie LOCO, avonden waarin kunst en wetenschap beroeren en vervreemden, rond telkens een ander thema. De try-out in de Gelderlandfabriek, rond het thema Mode e, was meteen een doorslaand succes.
banner-voor-website

  1. Kunstproject De IJsgevangene. De Y-factor werkte samen met  (P)Art-productions bij het ontwikkelen van een multimediale kunstinstallatie. Maatschappelijk relevante kunst, waarin we de vraag stellen waarom we steeds minder betrokkenheid bij elkaar voelen. We zoeken de interactie via kunst: foto’s, een soundscape, een installatie en poëtische teksten. Ik geef initiator Puk Bessers advies en help bij de (inmiddels geslaagde) crowdfunding. Bij gelegenheid MC ik bij de kunstinstallatie. Inmiddels heeft initiator en kunstenaar Puk vleugels; binnenkort exposeert ze in Londen.17884109_1273277846059049_4458379252197327362_n9. Het wordt steeds drukker bij de jaarlijkse fotoexpositie van de Kunstacademie in Antwerpen! Waar eerst 40 mensen kwamen kijken, zijn er nu meer dan 700. Ik adviseerde twee jaar over de opzet en schreef de bijbehorende teksten, bijvoorbeeld om galeriehouders uit te nodigen. Deze zomer was het weer zover; het ging los in de Mosterdfabriek in Antwerpen! Deze expo biedt de eindejaars een mooie springplank naar galeries en tentoonstellingen.
  2. De Y-factor werkt al een paar jaar  samen met Jesek van Sante aan de Vrijstadmarkten in Culemborg. Tijdens de markten presenteerde ik buiten op de markt en was spreekstalmeester bij de Serious Request acties, zoals ‘de Grootste kaarsenkroon van Nederland’.
  3. Met de ‘fabriekeimagesrs’ ben ik de succesvolle Crowdfundingactie voor de renovatie van de Gelderlandfabriek gestart en heb meteen een bijbehorende vriendengroep opgericht. Vervolgens programmeerden we bijeenkomsten, een spetterende officiële opening én een eerste festival in de fabriek. Ook haalde ik een groep collega dagvoorzitters naar de fabriek in Culemborg. Daarmee kreeg de Gelderland een kick-start..
  4. Ook erg leuk: in Den Haag en Amsterdam parade maken voor ‘Verte, live skypetheater’ op theaterfestival de Parade, een project van de jonge talenten Iris van der Ende en Bart van de Woestijne. Na deze vuurdoop ging Bart verder als theatermaker (hij maakte oa ‘Rechtszaak tegen de dood’) en Iris ging de opleiding muziektheater volgen.Paradeposter-digital-long-1-455x908-1

pr03671-109x114-1381231089

“Youetta bracht in korte tijd een ware cultuuromslag in onze onderzoeksgroep teweeg.” Professor Ivo Giesen van de Universiteit Utrecht.

WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSPROJECTEN
In ruim 20 jaar heb ik meer dan 100 multidisciplinaire onderzoeksprojecten opgezet, samen met tientallen toponderzoekers uit Nederland en soms elders uit Europa. Voor zover het wetsevaluaties betrof, betrok ik daarbij vaak de bijbehorende beroepsgroepen en non-profitorganisaties. Goede beleid- en wetsevaluaties zijn vaak gebaat bij deze samenwerking; zij geven input voor onderzoekers die de doelmatigheid en doeltreffendheid van regelingen in kaart brengen.
Zo zorgde ik dat ambtenaren van de burgerlijke stand, notarissen en gehuwde- en geregistreerde stellen werden geïnterviewd bij de evaluatie van de ‘Wet openstelling huwelijk’ en werden kunstenaarsverenigingen bevraagd bij de evaluatie van de Auteurswet. Bij de brede evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht/Awb kwamen overheden aan het woord, maar ook de burgers die met hen te maken hebben. Enzovoorts.

Het opzetten van onderzoek en beleidsevaluaties vereist specifieke deskundigheid en ervaring. Vaak werken onderzoekers van diverse pluimage samen, onder grote tijdsdruk. Meestal is tevens sprake van belangentegenstellingen en soms grote politieke druk. Als projectleider vergt het strategisch laveren, zonder overigens de inhoud geweld aan te doen.

Mijn specialisaties:
Beleids- en wetsevaluaties over de volle breedte van het recht,
De organisatie van de rechtspraak
Internationaal, rechtsvergelijkend onderzoek.

Bij het ministerie van Justitie en bij de Universiteit Utrecht heb ik jarenlang vele onderzoekers gecoacht en adviseerde ik bij het opzetten van multidisciplinair onderzoek. Daarnaast hielp ik bij het opstellen en bij het beoordelen van nationale en internationale onderzoeksaanvragen. Ook daar was het zaak de kern van het onderzoeksplan goed te verwoorden en inhoudelijk richting te geven.

 

INSPIRATIE
"Je bent je tijd ver vooruit" Prof. Ivo Giesen/UU