Dynamische tijden

De Y-factor maakt de stap om als universitair onderzoeksbegeleider, programmamaker en theatermaker nu ook samen te werken met social design researchers. Zij bestuderen samenwerkingstrajecten en ontwikkelen tools voor de praktijk. Tegelijkertijd zet ik de stap om zelf ook onderzoek te doen, naar netwerkopbouw in transities.
Een spannende zoektocht!

Onderzoek Rewire

Na een lange carière als begeleider, ga ik nu zelf onderzoek doen. Bij lectoraat ‘Designing Value Networks’ van de Haagse hogeschool krijg ik de kans te participeren in het NWO onderzoeksproject Rewire, dat samenwerking en netwerkopbouw in de voedseltransitie onderzoekt. Hoe kunnen organisaties zowel horizontaal (tussen regio’s) als verticaal (bijvoorbeeld landelijk, provinciaal en gemeentelijke beleid) meer van elkaar leren, waardoor transitietrajecten kunnen versnellen? Met ondernemers Foodvalley/Greenport Wst Holland) onderzoekervan oa TU/e, UU, Wur en met NGO’s en beleidsmakers gaan we 4 jaar an de slag.

Ik neem de taak op me om het Learning Platform op te tuigen en te bestuderen hoe Ecosystem Learning kan bijdragen aan versnelling. Daarbij heb ik de vrijheid om ook bij andere platforms te onderzoeken wat werkt in welke contact en onder welke voorwaarden. Een rol die mij zo op het lijf geschreven is, dat ik het aandurf om deze stap te nemen. En ja, lastig om geen projectleider te zijn en het geheel te coördineren! Ik zal regelmatig op mijn handen moeten zitten. Maar wat een kans om alle ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan eens samen te brengen en andere collega’s te bevragen! Wordt vervolgd.

Bekijk alle nieuwsitems

Samenwerken met anderen

Na een lange carière als begeleider, ga ik nu zelf onderzoek doen. Bij lectoraat ‘Designing Value Networks’ van de Haagse hogeschool krij...lees meer