Dynamische tijden

Een nieuw jaar, waarin de Y-factor de stap maakt om als denker, programmamaker en theaterdier samen te werken met designers. Waar de designers nu ook samenwerkingen ondersteunen om de toekomst te verbeelden en tot die gedeelde ambitie te komen, kan ik op inhoud en dynamiek organisaties laten aanhaken.
Het begin van een spannende zoektocht!

nieuws
 • Social design en transities

  Tegenwoordig werkt de Y-factor veel samen met social design onderzoeksgroepen van diverse hogescholen en onderzoekt met hen hoe social design kan bijdragen aan transities. Zij bestuderen in de praktijk hoe multistakeholder-samenwerkingen werken en hoe je binnen transities experimenten (living labs/pilots) kunt opzetten... lees meer

 • Co-designing a better future

  Waar komt mijn kennis en ervaring met onderzoek, creativiteit, multistakeholder samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid samen? Bij ontwerpers die samenwerkingen vormgeven! Komend half jaar (en misschien langer) gaat de Y-factor aan de slag als ‘Impactmaker’ voor diverse randstedelijke hogescholen, di... lees meer

 • Een reddingsplan voor Wongema

  Wat doe je als een bijzondere plek voor makers, denkers en doeners dreigt te verdwijnen? Dan spring je een jaar vrijwillig bij als projectleider van duurzame en creatieve hub/meerdaags werkpension Wongema in NW Groningen. Vlak achter de waddendijk, in het kleine dorpje Hornhuizen, ligt meerdaags werkpension Wongema. Ee... lees meer

 • Kwartiermakers netwerk Natuurlijke reststromen Zuid-Holland

  Hoe bouw je online een netwerk op van vernieuwende initiatieven gericht op het hergebruik van groene reststromen? Hoe zorg je dat deze vernieuwers samen optrekken, een visie overeenkomen en samen een agenda voor de komende jaren maken? Dat zijn de vragen waarover wij ons de komende maanden gaan buigen. Marloes Arkestei... lees meer

 • Online van wetenschap naar praktijk en vice versa

  Vijf profielen onderscheidt Annelli Janssen onderzoeker bij Drift/EUR in haar onderzoek naar Duurzame identiteiten. Hoe gedragen mensen zich, hoe kijken zij naar duurzaamheid? Tijdens het online Accez Kenniscafé stonden interactie en uitwisseling tussen wetenschap en praktijk centraal, waarbij ik ook met kleur en beel... lees meer

 • Platform Voedsel van dichtbij.

  Twee livestream, drie Zoom en een masterclass alstublieft. Dat is de opzet van een reeks online bijeenkomsten over Stadslandbouw, een jaar rond. We programmeerden in opdracht van het kennisplatform Stadslandbouw Nederland een online meeting Bij Foodvia in Arnhem, inclusief live muziek van Lavalu, video-verbindingen met... lees meer

 • Juridische knelpunten duurzame landbouw

  Voedselproducenten die verduurzamen en innoveren worden aan de ene kant op handen gedragen en ontvangen subsidie als voorbeelden van vernieuwende landbouw, maar als ze aan de slag gaan beginnen de problemen; vergunningen laten op zich wachten, regels passen niet, een zoektocht langs allerlei overheden volgt en ondertus... lees meer

 • Circulair Kenniscafé: kunst & interactie

  Het eerste Kenniscafé bij ACCEZ is een feit! We kozen voor een actueel thema, namelijk ‘Impact van Kennis’. We verwachten dat in de kennisprojecten van ACCEZ onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers samen optrekken om het proces naar een circulaire economie te versnellen, maar hoe pakt dat uit in de prak... lees meer

 • Adviseur & programmamaker bij circulair kenniscentrum ACCEZ

  Kennis & samenleving. Kunst & samenleving. Kennis & kunst. De Y-factor houdt van deze uitdagende combinaties en dito projecten. Kan het nog mooier? Jawel! Heel soms lukt het om nog een stap verder te gaan en  een unieke combinatie van Kennis & Kunst & Samenleving. Dat is precies waarvoor ACCEZ,... lees meer

 • Satirische video voor… de Politie

  Een wel heel spannende opdracht: Maak een korte satirische video die de Nationale Politie intern kan gebruiken om een informele interne samenwerking te promoten. Vraag 1: Hoe maak je de politie aan het lachen, zonder opgepakt te worden? Vraag 2: Hoe maak je grappen over een heel goed en vruchtbaar initiatief? Vraag 3: ... lees meer