Dynamische tijden

Een nieuw jaar, waarin de Y-factor de stap maakt om als denker, programmamaker en theaterdier samen te werken met designers. Waar de designers nu ook samenwerkingen ondersteunen om de toekomst te verbeelden en tot die gedeelde ambitie te komen, kan ik op inhoud en dynamiek organisaties laten aanhaken.
Het begin van een spannende zoektocht!

nieuws

Platform Voedsel van dichtbij.

Twee livestream, drie Zoom en een masterclass alstublieft. Dat is de opzet van een reeks online bijeenkomsten over Stadslandbouw, een jaar rond. We programmeerden in opdracht van het kennisplatform Stadslandbouw Nederland een online meeting Bij Foodvia in Arnhem, inclusief live muziek van Lavalu, video-verbindingen met Belgische collega’s en veel interactie met de korte keten voedselproducenten in het land.
Eind dit jaar organiseren we als het kan alsnog een grote bijeenkomst, mogelijk in hybride vorm. De online reeks vormt daarvoor een inhoudelijke opmaat en is een plek waar voedselproducenten en beleidsmedewerkers kennis en ervaring kunnen uitwisselen in een tijd waarin business booming is voor Voedsel van dichtbij.

Een mooie klus voor Sandra van Kampen en mij, waarin we samenwerken met Jean Eigeman (voorzitter), Conny Taheij en René Bruijns (rvo). We schakelden snel van inhoud naar vorm en weer terug en zetten met een bloedvaart nieuwe samenwerkingen op om de livestream mogelijk te maken. Ik kon de organisatie dankzij een intensieve reeks intervisie sessies van mijn vakgroep Goededagvoorzitters snel een overzicht geven van alle online mogelijkheden, de kosten en de voor- en nadelen. De keuze voor een combinatie van livestream (met chat) en aansluitend zoom maakte veel interactie mogelijk. Bovendien konden de deelnemers uit Vlaanderen dan makkelijk aanhaken.

In de loop van deze reeks (online) bijeenkomsten bouwen we samen aan een reeks van inzichten en wensen ten aanzien van stadslandbouw en korte ketens, die we ook visueel maken, bijvoorbeeld met foto’s. Bovendien nemen we video’s op locatie op, om ook jonge boeren in beeld te brengen. Zo zetten we in de loop van komend half jaar samen met deskundigen, beleidsmakers en boeren een agenda voor Voedsel van Dichtbij op. En ja, natuurlijk is de politiek daar inmiddels ook in geïnteresseerd.

Op 24 juni (een tropisch warme dag zoals je ziet) namen 274 deelnemers online deel aan de livestream uit Nederland en Vlaanderen, overheden (LNV, rvo, provincies, waterschappen en gemeenten), universiteiten & hogescholen (WUR, UU, Antwerpen en Aeres), voedselplatforms als Rechtstreex, Stadsboer, Heerenboeren en Boeren van de Toekomst en veel tuinderijen. Later bekeken nog eens 640 mensen de livestream op youtube.

We vroegen ze vooraf tegen welke ervaringen voedselproducenten, beleidsmakers en box-makers de laatste maanden hebben opgedaan in een booming markt voor regionaal voedsel. We vroegen ze naar doelgroepen, samenwerkingsvormen en de rol van de overheid.
We gingen live in discussie met de chat en in de studio met voorzitter Jean Eigeman en deskundige JW van der Schans over de toekomst. En we luisterden naar Sandra Ronde van Stadsboer Friesland hoe zij in korte tijd hun afzet verdrievoudigde en investeringen deed in logistiek.
We wisselden inhoud en discussie af met love muziek van LAVALU. We keken naar beeldmateriaal uit het hele land, luisterden naar de drie woorden die voor hen de afgelopen maanden samenvatten en zagen een videoverslag vanuit Vlaanderen. Kortom: het was dynamisch en inhoudelijk genuanceerd.

JW van der Schans: “De Dag van de Stadslandbouw was in het verleden een mooie ontmoetingsplek voor iedereen die met lokaal voedsel en leefbaarheid van de wijk bezig was. Jullie hebben er een virtueel ontmoetingspunt van gemaakt, waarbij alle registers werden open getrokken om interactief kennis en ervaringen uit te wisselen.”

LNV: “Wat een goede bijeenkomst! Informatief, afwisselend en verrassend.”

Anoniem: “Beter dan Pakhuis de Zwijger”

Het grootste compliment kwam van de deelnemers die volop bleven ingezoomd en actief bijdroegen aan de discussies. Het lijkt een hete zomer te worden in de stadslandbouw.

Bekijk alle nieuwsitems

Samenwerken met anderen

Twee livestream, drie Zoom en een masterclass alstublieft. Dat is de opzet van een reeks online bijeenkomsten over Stadslandbouw, een jaar rond. We pr...lees meer