De Y-factor zet regelmatig projecten op en ondersteunt anderen daarbij. Een kunstinstallatie, een satirische act, een wetenschappelijk project of een serie programma's. Projecten die raken op inhoud en vorm.

Daarnaast organiseert de Y-factor verbindende inspiratiedagen, workshops en andere activiteiten voor organisaties die wind mee zoeken.

IMG_20151203_132726

Projecten

De Y-factor heeft vele jaren projectervaring in huis. Ik zoek naar de kern en werk samen een strategie uit die intern aanspreekt en extern een snaar raakt.
Meestal gaat het om projecten waarin nieuwe wegen worden ingeslagen of samenwerking wordt aangegaan. Met andere disciplines, kunstenaars, bezoekers, maatschappelijke organisaties of met deskundigen. Het overbruggen van tegenstellingen en het sturen op een gemeenschappelijk doel daagt mij uit.
Tijdens het project investeer ik in groepsvorming. Ik positioneer, enthousiasmeer, relativeer en houd het behapbaar. Om een idee te geven:

 1. VOER. In de zomer van 2016 ging de Y-factor op pad met ‘De Schaal van Kampen’ in een stoere bus door Nederland. Voor VOER bezoeken en interviewen we producenten, beleidsmakers en consumenten die zich inzetten voor een duurzame voedselketen. Voor een groeiende schare geïnteresseerden maken we onderweg ook kekke vlogjes en blogjes. In het najaar van 2016 organiseerden we alvast twee inhoudelijke VOER-café’s. Eind 2017 publiceren we het bijbehorende boek: VOER, vaart maken met de voedseltransitie. Je kunt ons volgen via de Schaal van Kampen.

  1. Yves. Eindelijk kon ik  het maken! Toen de Gelderlandfabriek mij vroeg bijzondere avonden voor de fabriek te organiseren, zag ik mijn kans schoon en ontwikkelde ik avonden rond wetenschap & kunst. Nee, niet saai naast elkaar, maar tot de verbeelding sprekend, elkaar aanvullend, rond telkens een thema. Ik zet het programma in elkaar, praat het geheel aan elkaar en speel een act op maat. Een redactie hielp me bij de eerste bijeenkomst: Loco/’Fashion & Fabric’. Het was een doorslaand succes, niet alleen voor de bezoekers maar ook voor de wetenschappers en kunstenaars. Inmiddels heb ik subsidie geworven en zal een serie organiseren in universiteitssteden. Ook zijn gesprekken gaande met samenwerkingspartners in Utrecht…
 2. De IJsgevangene. De Y-factor werkte samen met P.Art Productions aan een multimediale kunstinstallatie rond de vraag waarom we steeds minder met elkaar praten en steeds meer van afstand oordelen. Maatschappelijk geëngageerd werk, waari17884109_1273277846059049_4458379252197327362_nn we de interactie zoeken via kunst: foto’s, een soundscape, een installatie en teksten. Ik geef advies en help bij de (inmiddels geslaagde) crowdfunding. Bij gelegenheid MC ik bij de kunstinstallatie.
 3. Sinds een jaar maak ik deel uit van de begeleidingscommissie bij een internationaal vergelijkend onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen over toezicht op het vermogensbeheer van minderjarigen, in opdracht van het WODC, het onderzoekscentrum van het ministerie V&J. begin 2017 is het rapport gepubliceerd en aan de Tweede Kamer gestuurd.
 4. Begin 2016 organiseerde ik samen met ‘De Schaal van Kampen’ een Inspiratiedag voor duurzaam voedseldeskundigen op fort ‘Werk aan het Spoel’.
 5. Het wordt steeds drukker bij de jaarlijkse fotoexpositie van de Kunstacademie in Antwerpen! Waar eerst 40 mensen kwamen kijken, zijn er nu meer dan 700. Ik adviseer en schrijf de bijbehorende teksten. In de zomer was het weer zover; het ging los in de Mosterdfabriek in Antwerpen! Deze expo biedt de eindejaar een mooie springplank naar galeries en tentoonstellingen.
 6. De Y-factor heeft drie jaar samengewerkt aan de Vrijstadmarkten in Culemborg. Tijdens de markten presenteerde ik op de markt ook de Serious Request acties, zoals ‘de Grootste kaarsenkroon van Nederland’.
 7. Met de ‘fabriekers’ ben ik de succesvolle Crowdfundingactie voor de renovatie van de Gelderlandfabriek gestart en heb meteen een bijbehorende vriendengroep opgericht.
 8. Ook erg leuk: in Den Haag en Amsterdam parade maken voor ‘Verte, live skypetheater’ op theaterfestival de Parade, in de zomer van 2015. images
 9. Ik organiseerde de inspirerende kick off meeting van een nieuwe groep onderzoekers. Het vormde de basis waarop ze nog jaren kunnen bouwen.
 10. Op de ‘Dag van de Duurzaamheid’ organiseerde ik samen met economen de bijeenkomst: Recht, Economie en Duurzaamheid’ bij de Universiteit Utrecht.
 11. Met een kerngroep van rechters en wetenschappers nam ik de begeleiding op mij van het project ‘Herpositionering Gerechtshoven in NL’.
 12. Met de stadsboeren gaf ik de aftrap van de Crowdfundingactie voor Stadsboerderij Caetshage. Met de opbrengst is een huis voor de boeren gebouwd.
 13. Met een redactieraad heb ik een Cultuurpagina opgezet in het plaatselijke sufferdje.
 14. De subsidieaanvraag voor Lekart heb ik herschreven. Met succes.

pr03671-109x114-1381231089

 

“Youetta bracht in korte tijd een ware cultuuromslag in onze onderzoeksgroep teweeg.” Professor Ivo Giesen van de Universiteit Utrecht.

 

Wetenschappelijke onderzoeksprojecten
In ruim 20 jaar heb ik meer dan 100 multidisciplinaire onderzoeksprojecten opgezet, samen met tientallen toponderzoekers uit Nederland en soms elders uit Europa. Voor zover het wetsevaluaties betrof, betrok ik daarbij vaak de bijbehorende beroepsgroepen en non-profitorganisaties. Goede beleid- en wetsevaluaties zijn vaak gebaat bij deze samenwerking; zij geven input voor onderzoekers die de doelmatigheid en doeltreffendheid van regelingen in kaart brengen.
Zo zorgde ik dat ambtenaren van de burgerlijke stand, notarissen en gehuwde- en geregistreerde stellen werden geïnterviewd bij de evaluatie van de ‘Wet openstelling huwelijk’ en werden kunstenaarsverenigingen bevraagd bij de evaluatie van de Auteurswet. Bij de brede evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht/Awb kwamen overheden aan het woord, maar ook de burgers die met hen te maken hebben. Enzovoorts.

Het opzetten van onderzoek en beleidsevaluaties vereist specifieke deskundigheid en ervaring. Vaak werken onderzoekers van diverse pluimage samen, onder grote tijdsdruk. Meestal is tevens sprake van belangentegenstellingen en soms grote politieke druk. Als projectleider vergt het strategisch laveren, zonder overigens de inhoud geweld aan te doen.

Mijn specialisaties:
Beleids- en wetsevaluaties over de volle breedte van het recht,
De organisatie van de rechtspraak
Internationaal, rechtsvergelijkend onderzoek.

Bij het ministerie van Justitie en bij de Universiteit Utrecht heb ik jarenlang vele onderzoekers gecoacht en adviseerde ik bij het opzetten van multidisciplinair onderzoek. Daarnaast hielp ik bij het opstellen en bij het beoordelen van nationale en internationale onderzoeksaanvragen. Ook daar was het zaak de kern van het onderzoeksplan goed te verwoorden en inhoudelijk richting te geven.

 

 

 

 

12628540_958570437567712_8378209059871149225_o
INSPIRATIE
"Je bent je tijd ver vooruit"
vrijmiborrel
IMG_20160404_122053