De Y-factor zet zelf projecten op en werkt op aanvraag met anderen samen.
Een kunstinstallatie, een satirische act, een wetenschappelijk - of een maatschappelijk project.
Projecten die er toe doen.

De Y-factor boort inspiratie aan, geeft richting en betrekt anderen bij het initiatief.

IMG_20151203_132726

Projecten

De Y-factor heeft vele jaren projectervaring in huis. Ik zoek naar de kern en werk samen een strategie uit die intern aanspreekt en extern een snaar raakt.

Meestal gaat het om projecten waarin NIEUWE WEGEN worden ingeslagen of SAMENWERKING wordt aangegaan. Met andere disciplines, kunstenaars, bezoekers, consumenten, maatschappelijke organisaties of met deskundigen. Het overbruggen van tegenstellingen en het sturen op een gemeenschappelijk doel daagt mij uit.

Tijdens het project investeer ik in groepsvorming. Ik positioneer, enthousiasmeer, relativeer en houd het behapbaar. Om een idee te geven:

 1. Programmeren bij de Voedselfamilies Zuid-Holland. In drie maanden een goede programmering neerzetten voor een bijeenkomst van de duurzame landbouwinitiatieven in de provincie Zuid
  DEN HAAG - Start oogstmarkt op bij Provincie Huis Zuid-Holland FOTO LEX VAN LIESHOUT FOTOGRAFIE
  DEN HAAG – Start oogstmarkt op bij Provincie Huis Zuid-Holland
  FOTO LEX VAN LIESHOUT FOTOGRAFIE

  -Holland, kunnen jullie dat? Zo luidde de vraag van de provincie deze zomer. En ja, dat hebben we opgepakt. Drie maanden waarin we het concept ontwikkelden, kunstenaars, keynotes en workshopleiders zochten en alles omsmeden tot een pakkend programma waarin we op allerlei manieren deze duurzame initiatiefnemers probeerden te ondersteunen in de vervolgstappen die ze konden maken. Een verbinding met de gezondheidssector, een linkje met alternatieve financiers, een inkijkje in nieuwe samenwerkingsvormen, een regionale Challange, enzovoorts. En ja, natuurlijk presenteerde ik het ook. Een magische dag lang.

 2. Training UU onderzoeksgroep. Een onderzoeksgroep vol maatschappelijke ambitie, zo kun je UGlobe wel omschrijven. Een harde kern van onderzoekers die graag grote wereldproblemen helpen oplossen. Wereldverbeteraars pur sang. Welke vraagstukken pakken ze wel en niet op? Hoe ontkom je aan inkapseling binnen grotere, minder dynamische onderzoeksgroepen? Hoe kun je een projectorganisatie inrichten in een universiteit? En hoe behoudt je het inhoudelijk verband tussen diverse activiteiten? Dat waren de vragen waaraan we twee dagen vol energie en ambitie aan hebben gewerkt.
 3. Kickoff Nationale Wetenschapsagenda. Tal van maatschappelijk relevante onderzoeksonderwerpen staan in de Nationale wetenschapsagenda. Rond elk thema is de bedoeling dat maatschappelijke organisaties, bedrijven en onderzoekers gezamenlijk projecten opzetten. Maar hoe doe je dat? Ik werd door collega Judith de Bruin gevraagd als co-trainer voor een tweedaagse kickoff van het thema Recycling van plastics. Twee dagen om eigen belangen te overstijgen en samen te werken aan een maatschappelijk probleem. Tot mijn grote genoegen is mijn themagroep uitgegroeid tot een ambitieus samenwerkingsproject.
 4. VOER. de Y-factor ging op pad met ‘De Schaal van Kampen’ in een stoere bus door Nederland. Voor VOER bezochten en interviewden we twee jaar lang producenten, beleidsmakers en consumenten die zich inzetten voor een duurzame voedselketen. Voor een groeiende schare geïnteresseerden maken we onderweg satirische filmpjes en opruiende blogjes. In het najaar van 2016 organiseerden we alvast twee inhoudelijke VOER-café’s. Eind 2017 publiceerden we het bijbehorende boek: ‘VOER – vaart maken met de voedseltransitie’ en nu geven we her en der presentaties over het project. Je kunt ons volgen via de Schaal van Kampen

  17884109_1273277846059049_4458379252197327362_n

 5. In april 2018 faciliteer ik een tweedaagse training van TNO/SIA/NWO samen met de Nationale wetenschapsagenda, waarin universitair – en HBO-onderzoekers van diverse disciplines en stakeholders gezamenlijk plannen ontwikkelen voor een meer circulaire wereld. Ditmaal zijn de thema’s (meerlaags) kunststof als verpakking van levensmiddelen en de gebouwde omgeving.
 6. Ik ontwikkelde (samen met een redactie) LOCO, avonden waarin kunst en wetenschap beroeren en vervreemden, rond telkens een ander thema. De try-out, rond het thema mode, was een doorslaand succes. We zoeken nu een plek om een hele reeks van deze LOCO’s te organiseren. Bij een universiteit of andere kennisinstelling bijvoorbeeld, of juist in een kunstzinnige omgeving.
 7. De IJsgevangene. De Y-factor ondersteunt (P)Art-productions bij het ontwikkelen van een multimediale kunstinstallatie. Maatschappelijk relevante kunst, waarin we de vraag stellen waarom we steeds minder betrokkenheid bij elkaar voelen. We zoeken de interactie via kunst: foto’s, een soundscape, een installatie en poëtische teksten. Ik geef initiator Puk Bessers advies en help bij de (inmiddels geslaagde) crowdfunding. Bij gelegenheid MC ik bij de kunstinstallatie. Inmiddels heeft initiator en kunstenaar Puk vleugels; binnenkort exposeert ze in Londen.
 8. In 2016/2017 maakte ik deel uit van de begeleidingscommissie bij een internationaal vergelijkend onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen over toezicht op het vermogensbeheer van minderjarigen, in opdracht van het WODC, het onderzoekscentrum van het ministerie V&J. Begin 2017 is het rapport gepubliceerd en aan de Tweede Kamer aangeboden.
 9. Het wordt steeds drukker bij de jaarlijkse fotoexpositie van de Kunstacademie in Antwerpen! Waar eerst 40 mensen kwamen kijken, zijn er nu meer dan 700. Ik adviseerde twee jaar over de opzet en schreef de bijbehorende teksten, bijvoorbeeld om galeriehouders uit te nodigen. Deze zomer was het weer zover; het ging los in de Mosterdfabriek in Antwerpen! Deze expo biedt de eindejaars een mooie springplank naar galeries en tentoonstellingen.
 10. De Y-factor werkt al een paar jaar  samen met Jesek van Sante aan de Vrijstadmarkten in Culemborg. Tijdens de markten presenteerde ik buiten op de markt en was spreekstalmeester bij de Serious Request acties, zoals ‘de Grootste kaarsenkroon van Nederland’.
 11. Met de ‘fabriekeimagesrs’ ben ik de succesvolle Crowdfundingactie voor de renovatie van de Gelderlandfabriek gestart en heb meteen een bijbehorende vriendengroep opgericht.
 12. Ook erg leuk: in Den Haag en Amsterdam parade maken voor ‘Verte, live skypetheater’ op theaterfestival de Parade, een project van de jonge talenten Iris van der Ende en Bart van de Woestijne. Na deze vuurdoop ging Bart verder als theatermaker (hij maakte oa ‘Rechtszaak tegen de dood’) en Iris ging de opleiding muziektheater volgen.

 

pr03671-109x114-1381231089

 

“Youetta bracht in korte tijd een ware cultuuromslag in onze onderzoeksgroep teweeg.” Professor Ivo Giesen van de Universiteit Utrecht.

 

WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSPROJECTEN
In ruim 20 jaar heb ik meer dan 100 multidisciplinaire onderzoeksprojecten opgezet, samen met tientallen toponderzoekers uit Nederland en soms elders uit Europa. Voor zover het wetsevaluaties betrof, betrok ik daarbij vaak de bijbehorende beroepsgroepen en non-profitorganisaties. Goede beleid- en wetsevaluaties zijn vaak gebaat bij deze samenwerking; zij geven input voor onderzoekers die de doelmatigheid en doeltreffendheid van regelingen in kaart brengen.
Zo zorgde ik dat ambtenaren van de burgerlijke stand, notarissen en gehuwde- en geregistreerde stellen werden geïnterviewd bij de evaluatie van de ‘Wet openstelling huwelijk’ en werden kunstenaarsverenigingen bevraagd bij de evaluatie van de Auteurswet. Bij de brede evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht/Awb kwamen overheden aan het woord, maar ook de burgers die met hen te maken hebben. Enzovoorts.

Het opzetten van onderzoek en beleidsevaluaties vereist specifieke deskundigheid en ervaring. Vaak werken onderzoekers van diverse pluimage samen, onder grote tijdsdruk. Meestal is tevens sprake van belangentegenstellingen en soms grote politieke druk. Als projectleider vergt het strategisch laveren, zonder overigens de inhoud geweld aan te doen.

Mijn specialisaties:
Beleids- en wetsevaluaties over de volle breedte van het recht,
De organisatie van de rechtspraak
Internationaal, rechtsvergelijkend onderzoek.

Bij het ministerie van Justitie en bij de Universiteit Utrecht heb ik jarenlang vele onderzoekers gecoacht en adviseerde ik bij het opzetten van multidisciplinair onderzoek. Daarnaast hielp ik bij het opstellen en bij het beoordelen van nationale en internationale onderzoeksaanvragen. Ook daar was het zaak de kern van het onderzoeksplan goed te verwoorden en inhoudelijk richting te geven.

 

 

 

 

12628540_958570437567712_8378209059871149225_o
INSPIRATIE
"Je bent je tijd ver vooruit"
vrijmiborrel
IMG_20160404_122053