De Y-factor zet zelf projecten op en werkt op aanvraag met anderen samen.
Een kunstinstallatie, een satirische act, een wetenschappelijk - of een maatschappelijk project.
Projecten die er toe doen.

De Y-factor boort inspiratie aan, geeft richting en betrekt anderen bij het initiatief. Schrijvend of live.

IMG_20151203_132726

Projecten

De Y-factor heeft vele jaren projectervaring in huis. Ik zoek naar de kern en werk samen een strategie uit die intern aanspreekt en extern een snaar raakt.

Meestal gaat het om projecten waarin NIEUWE WEGEN worden ingeslagen of SAMENWERKING wordt aangegaan. Met andere disciplines, kunstenaars, bezoekers, consumenten, maatschappelijke organisaties of met deskundigen. Het overbruggen van tegenstellingen en het sturen op een gemeenschappelijk doel daagt mij uit.

Tijdens het project investeer ik in groepsvorming. Ik positioneer, enthousiasmeer, relativeer en houd het behapbaar. Om een idee te geven:

  1. VOER. de Y-factor gaat regelmatig op pad met ‘De Schaal van Kampen’ in een stoere bus door Nederland. Voor VOER bezoeken en interviewen we producenten, beleidsmakers en consumenten die zich inzetten voor een duurzame voedselketen. Voor een groeiende schare geïnteresseerden maken we onderweg satirische filmpjes en opruiende blogjes. In het najaar van 2016 organiseerden we alvast twee inhoudelijke VOER-café’s. Eind 2017 publicereerden we het bijbehorende boek: ‘VOER – vaart maken met de voedseltransitie’Je kunt ons volgen via de Schaal van Kampen

    17884109_1273277846059049_4458379252197327362_n

  2. De IJsgevangene. De Y-factor ondersteunt (P)Art-productions bij het ontwikkelen van een multimediale kunstinstallatie. Maatschappelijk relevante kunst, waarin we de vraag stellen waarom we steeds minder betrokkenheid bij elkaar voelen. We zoeken de interactie via kunst: foto’s, een soundscape, een installatie en poëtische teksten. Ik geef initiator Puk Bessers advies en help bij de (inmiddels geslaagde) crowdfunding. Bij gelegenheid MC ik bij de kunstinstallatie. Inmiddels heeft initiator en kunstenaar Puk vleugels; binnenkort exposeert ze in Londen.
  3. Sinds een jaar maak ik deel uit van de begeleidingscommissie bij een internationaal vergelijkend onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen over toezicht op het vermogensbeheer van minderjarigen, in opdracht van het WODC, het onderzoekscentrum van het ministerie V&J. Begin 2017 is het rapport gepubliceerd en aan de Tweede Kamer aangeboden.
  4. Het wordt steeds drukker bij de jaarlijkse fotoexpositie van de Kunstacademie in Antwerpen! Waar eerst 40 mensen kwamen kijken, zijn er nu meer dan 700. Ik adviseerde over de opzet en schreef de bijbehorende teksten, bijvoorbeeld om galeriehouders uit te nodigen. In de zomer was het weer zover; het ging los in de Mosterdfabriek in Antwerpen! Deze expo biedt de eindejaars een mooie springplank naar galeries en tentoonstellingen.
  5. De Y-factor werkt al een paar jaar  samen met Jesek van Santen aan de Vrijstadmarkten in Culemborg. Tijdens de markten presenteerde ik buiten op de markt en was spreekstalmeester bij de Serious Request acties, zoals ‘de Grootste kaarsenkroon van Nederland’.
  6. Met de ‘fabriekeimagesrs’ ben ik de succesvolle Crowdfundingactie voor de renovatie van de Gelderlandfabriek gestart en heb meteen een bijbehorende vriendengroep opgericht.
  7. Ook erg leuk: in Den Haag en Amsterdam parade maken voor ‘Verte, live skypetheater’ op theaterfestival de Parade, een project van de jonge talenten Iris van der Ende en Bart van de Woestijne. Na deze vuurdoop ging Bart verder als theatermaker (hij maakte oa ‘Rechtszaak tegen de dood’) en Iris ging de opleiding muziektheater volgen.

 

pr03671-109x114-1381231089

 

“Youetta bracht in korte tijd een ware cultuuromslag in onze onderzoeksgroep teweeg.” Professor Ivo Giesen van de Universiteit Utrecht.

 

WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSPROJECTEN
In ruim 20 jaar heb ik meer dan 100 multidisciplinaire onderzoeksprojecten opgezet, samen met tientallen toponderzoekers uit Nederland en soms elders uit Europa. Voor zover het wetsevaluaties betrof, betrok ik daarbij vaak de bijbehorende beroepsgroepen en non-profitorganisaties. Goede beleid- en wetsevaluaties zijn vaak gebaat bij deze samenwerking; zij geven input voor onderzoekers die de doelmatigheid en doeltreffendheid van regelingen in kaart brengen.
Zo zorgde ik dat ambtenaren van de burgerlijke stand, notarissen en gehuwde- en geregistreerde stellen werden geïnterviewd bij de evaluatie van de ‘Wet openstelling huwelijk’ en werden kunstenaarsverenigingen bevraagd bij de evaluatie van de Auteurswet. Bij de brede evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht/Awb kwamen overheden aan het woord, maar ook de burgers die met hen te maken hebben. Enzovoorts.

Het opzetten van onderzoek en beleidsevaluaties vereist specifieke deskundigheid en ervaring. Vaak werken onderzoekers van diverse pluimage samen, onder grote tijdsdruk. Meestal is tevens sprake van belangentegenstellingen en soms grote politieke druk. Als projectleider vergt het strategisch laveren, zonder overigens de inhoud geweld aan te doen.

Mijn specialisaties:
Beleids- en wetsevaluaties over de volle breedte van het recht,
De organisatie van de rechtspraak
Internationaal, rechtsvergelijkend onderzoek.

Bij het ministerie van Justitie en bij de Universiteit Utrecht heb ik jarenlang vele onderzoekers gecoacht en adviseerde ik bij het opzetten van multidisciplinair onderzoek. Daarnaast hielp ik bij het opstellen en bij het beoordelen van nationale en internationale onderzoeksaanvragen. Ook daar was het zaak de kern van het onderzoeksplan goed te verwoorden en inhoudelijk richting te geven.

 

 

 

 

12628540_958570437567712_8378209059871149225_o
INSPIRATIE
"Je bent je tijd ver vooruit"
vrijmiborrel
IMG_20160404_122053